Brandvertragend

We willen allemaal graag een veilige leef- en werkomgeving. Brandveiligheid is niet voor niets een groot thema binnen de bouwsector. De wens van de opdrachtgever wordt op dit vlak steeds groter. Schiphol en andere openbare gelegenheden willen de risico’s zo veel mogelijk beperken. Brandvertragend plaatmateriaal kan hieraan een goede bijdrage leveren.

Tegenwoordig worden de brandklassen van plaatmaterialen veelal weergegeven volgens de Europese Normering NEN-EN 13501-1 met de volgende klasse-aanduiding:

brandklassen A1 onbrandbaar
 A2 praktisch onbrandbaar
 B moeilijk brandbaar
 C brandbaar
 D goed brandbaar
 E zeer brandbaar
 F uiterst brandbaar
rookklassen s1 geringe bijdrage
 s2 gemiddelde bijdrage
 s3 grote bijdrage
druppelvormingklassen d0 geen vlammende druppelvorming
 d1 geringe vlammende druppelvorming
 d2 aanzienlijke vlammende druppelvorming

 

Hieronder een overzicht van de nationale en Europese normering in verhouding met elkaar.

Europees A1 A2 B C D E F
Duitsland A1 A2 B1 B1 B2 B2 B3
België A0 A1 A1/A2 A3 A4
Frankrijk M0 M1 M2 M3/M4
Nederland 1 1/2 2/3

 

 

Alle producten Brandvertragend